OziExplorer Waypoint File Version 1.0 WGS 84 Reserved 2 Reserved 3 1,KMP, 50.329009200000000,19.210636500000000, , 0, 1, 3, 8388608, 65535,

Glównym zadaniem Policji je..., 0, 0