Komenda Miejska Policji

Do podstawowych zadań Policji należą:  

1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra,

2)ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do powszechnego korzystania,

3)inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi,

4)wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,

5)nadzór nad strażą miejską oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi,

6)kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,

7)współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi,

8)gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych,

9)prowadzenie Krajowego Systemu Informatycznego.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Dodaj obiekt
Jeżeli uważasz, że na planie zabrakło istotnego i ważnego miejsca zaproponuj jego opis, i wskaż lokalizację.