Oferta nr: Działki o nr. ewid. 949/5, 949/6 karta mapy 6
Powierzchnia: 1381 [m2]
Forma własności: Gmina Dąbrowa Górnicza
Numer księgi wieczystej: KA1D/00027013/4
Charakter: Niezabudowana
Funkcja: Mieszkaniowa
Plan zagospodarowania: Opracowany plan zagospodarowania
Warunki zabudowy: -
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Pracownik Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Opis nieruchomości

Teren płaski o kształcie wieloboku foremnego, działki nieuzbrojone, nieogrodzone, intensywnie zakrzewione i zadrzewione.

Otoczenie spokojne, zielona okolica wśród zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. W promieniu 500 m-2 km znajduje się podstawowe zaplecze handlowo-usługowe, szkoła, ośrodek zdrowia, stacja paliw, poczta, kościół.


Przez nieruchomość ozn. nr 949/10 (k.m. 6) przebiega nieczynny wodociąg ø 400 wyłączony z eksploatacji. W przypadku kolizji zamierzeń inwestycyjnych z nieczynnym wodociągiem istnieje możliwość demontażu jego fragmentu. Podstawowa infrastruktura techniczna (wodociągowa, elektroenergetyczna, gazowa) znajduje się przy ulicy Puszkina.

Nieruchomości położone przy ul. Puszkina znajdują się na terenie, dla którego obowiązuje „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie ulic: Puszkina – Magazynowej – Strzemieszyckiej – Katowickiej” zatwierdzonym Uchwałą nr XLVIII/906/05 Rady Miejskiej Dąbrowy Górniczej z dnia 28 października 2005r., opublikowanym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 139 z 30 listopada 2005 r., poz. 3483.Zgodnie z jego ustaleniami w/w działki znajdują się w terenie ozn. symb.:

10MN – tereny o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Sprzedaż w drodze przetargu
Uwagi dodatkowe

Kontakt w sprawie oferty inwestycyjnej:

Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów

Ewa Fudali - Bondel

tel.: + 48 32 295 96 97

e-mail : efudali@idabrowa.pl; inwestor@idabrowa.pl

 

Karolina Karlik

tel.: +48 32 295 69 90

e-mail: kkarlik@idabrowa.pl; inwestor@idabrowa.pl

Fotografie oferty
grafika grafika
Drukuj
Zgłoś
Nieścisłość
Powrót
Ulica: Puszkina -, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Powierzchnia: 1381m2
Charakter: Niezabudowana
Powierzchnia : 61783m2
Charakter : Niezabudowana
Powierzchnia : 36369m2
Charakter : Niezabudowana