Powierzchnia: 222 [ha]
Forma własności: Gmina Dąbrowa Górnicza
Charakter: Niezabudowana
Funkcja: Produkcyjno - usługowa
Plan zagospodarowania: Opracowany plan zagospodarowania
Warunki zabudowy: -
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Pracownik Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Nazwa instytucji: Pracownik Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Infrastruktura techniczna
Elektryczność: tak
Woda: tak
Gaz: tak
Kanalizacja: tak
Sieć telekomunikacyjna: tak
Odprowadzanie wód deszczowych: tak
Drogi główne i dojazdowe:

Dojazd możliwy z trzech stron:

zachód – połączenie komunikacyjne z drogą wojewódzką nr 769 (ul. Idzikowskiego) – droga asfaltowa,południe – połączenie komunikacyjne przez Las Bienia z drogą wojewódzką nr 791 (ul. Gołonoska, Łaskowa) – droga asfaltowa,północ – ul. Królewska – droga nieutwardzona.

Opis nieruchomości

Nieruchomość o nieregularnym kształcie, niezagospodarowana, niezabudowana. Teren o znacznej różnicy poziomów – ok. 48 m. Możliwość podziału terenu, zgodnie z opracowanymi koncepcjami podziału nieruchomości – działki od 2 ha do 25 ha. Z uwagi na występujące zjawiska krasowe wykluczona zabudowa na części obszaru.

Gmina dysponuje opracowaniem ekofizjograficznym dla terenu inwestycyjnego.

 

Istniejąca infrastruktura:

Energia:

Przez teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna 6 kV, która może zostać wykorzystana na etapie realizacji inwestycji (dostępna moc ok. 3 MW). W sąsiedztwie terenu inwestycyjnego zlokalizowana jest stacja elektroenergetyczna 400/110 kV Tucznawa.

Możliwość zaopatrzenia terenu inwestycyjnego w energię elektryczną:

- Zasilenie na napięciu 110 kV z SE Tucznawa. Wymaga od inwestora budowy linii 110 kV oraz budowy stacji 110/ SN wg potrzeb.

- Zasilenie na napięciu 20 kV z SE Tucznawa. Do końca II połowy 2017 r. zostanie wybudowany GPZ umożliwiający podłączenie na średnim napięciu wg potrzeb inwestorów.

Woda i kanalizacja:

Realizacja kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej zostanie zrealizowana przez miasto Dąbrowa Górnicza oraz Katowicką Specjalną Strefę Ekonomiczną do końca 2016 r. Obecnie wodociąg o średnicy 100 mm znajduje się w ul. Idzikowskiego. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna o średnicy 200 mm znajduje się w ul. Szosowej.

Gaz:

Istnieje mozliwość zaopatrzenia  - podpięcie w granicy kompleksu nr 11 - objętość 8000 [Nm3/h].

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: teren przemysłowo-usługowy.

Przeznaczenie podstawowe – wielofunkcyjna strefa przemysłowo-usługowa. Przeznaczenie dopuszczalne – składy, garaże, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacyjnej. Plan nie określa powierzchni dopuszczalnej zabudowy.

 

Mapa sferyczna terenu inwestycyjnego Tucznawa

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Sprzedaż w drodze przetargu
Uwagi dodatkowe

Kontakt w sprawie oferty inwestycyjnej:

Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów

Ewa Fudali- Bondel

tel.: 32 295 96 97, email: efudali@idabrowa.pl

 

Karolina Karlik

tel.: 32 295 69 90; email: kkarlik@idabrowa.pl

Fotografie oferty
grafika grafika grafika grafika
grafika grafika grafika
Drukuj
Zgłoś
Nieścisłość
Powrót
Ulica: Gołonoska x, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Powierzchnia: 222ha
Charakter: Niezabudowana
Powierzchnia : 5116m2
Charakter : Niezabudowana
Powierzchnia : 14542m2
Charakter : Niezabudowana