Oferta nr: Działki o nr ewid. 125/1, 125/8 i 125/9 karta mapy 92
Powierzchnia: 8630 [m2]
Forma własności: Prywatna
Charakter: Zabudowana
Funkcja: Produkcyjno - usługowa
Plan zagospodarowania: Opracowany plan zagospodarowania
Warunki zabudowy: -
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Przedsiębiorca
Nazwa instytucji: Przedsiębiorca
Infrastruktura techniczna
Elektryczność: tak
Woda: tak
Gaz: tak
Kanalizacja: tak
Sieć telekomunikacyjna: tak
Drogi główne i dojazdowe:

Dojazd do nieruchomości bezpośrednio od ul. Przemysłowej oraz od ul. Katowickiej i Wojska Polskiego.

Opis nieruchomości

Na przedmiotową nieruchomość składają się 3 działki, z czego 2 są zabudowane budynkami murowanymi o pow. 195m2 każdy.

W bliskim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, stacja benzynowa, zaplecze rekreacyjno-sportowe oraz Park Hallera.

Kształtem teren zbliżony do prostokąta, równy, częściowo utwardzony, przeznaczony pod realizację inwestycji.

Zgodnie z aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie ulic: Królowej Jadwigi – Alei Róż – Katowickiej – Majakowskiego” teren oznaczony symbolami:

1UP - teren zabudowy produkcyjno-usługowej.

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Sprzedaż bezprzetargowa
Uwagi dodatkowe

Kontakt w sprawie oferty:

Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów

Karolina Karlik

tel.: 32 295 69 90

email: kkarlik@idabrowa.pl; inwestor@idabrowa.pl

Fotografie oferty
grafika grafika grafika grafika
Drukuj
Zgłoś
Nieścisłość
Powrót
Ulica: Przemysłowa 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Powierzchnia: 8630m2
Charakter: Zabudowana
Powierzchnia : 1116m2
Charakter : Niezabudowana
Powierzchnia : 1381m2
Charakter : Niezabudowana