Oferta nr: Działka o nr ewid.: 12/2 karta mapy 7
Powierzchnia: 5940 [m2]
Forma własności: Skarb Państwa
Numer księgi wieczystej: KA1D/00008954/3
Charakter: Zabudowana
Funkcja: Usługowa
Plan zagospodarowania: Opracowany plan zagospodarowania
Warunki zabudowy: -
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Pracownik Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Nazwa instytucji: Pracownik Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Infrastruktura techniczna
Elektryczność: tak
Woda: tak
Kanalizacja: tak
Drogi główne i dojazdowe:

Dojazd do otoczenia dobry, komunikacja miejska autobusowa. Dojazd do nieruchomości odbywa się z ulicy Gwardii Ludowej, która jest lokalną drogą o nawierzchni asfaltowej.

Inne media techniczne:

W stosunku do zabudowań znajdujących się na nieruchomości dwóm osobom fizycznym przysługuje wierzytelność w postaci nakładów, na którą składa się dziesięć domków typu „Turbacz” i budynek administracyjny – Skarb Państwa nie ma podpisanych z nimi umów.

Jedna z tych osób przebywa na nieruchomości bez tytułu prawnego.

Opis nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość położona jest wśród bazy rekreacyjno-usługowej nad jeziorem Pogoria. W promieniu 500m - 2 km znajduje się podstawowe zaplecze handlowe-usługowe, szkoła, ośrodek zdrowia, stacja paliw, poczta, kościół.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest:

 –budynkiem administracyjnymo pow. użyt. 137,80 m2 i kubaturze 517 m3, wolnostojącym, parterowym, niepodpiwniczonym, wybudowanym w latach 1985-86( był to kiedyś budynek piętrowy), piętro zostało rozebrane a strop nad parterem niezabezpieczony, stanowi w chwili obecnej dach budynku. Budynek murowany z pustaków i cegły, w stanie technicznym poniżej średniego.

W stosunku do tego budynku została wydana decyzja nr 83/2010 z dnia 11.03.2010r. znak: PINB.B.7356-28/06 nakazująca usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w związku z dokonaną rozbiórką piętra,

 – domkami drewnianymi typu „Turbacz” – 10 domków – każdy o pow. użyt. 46,51 m2 i kubaturze 115 m3, budowane na podmurówce betonowej o konstrukcji drewnianej szkieletowej, ocieplanej. Domki są piętrowe, wyposażone w wodę, kanalizację, instalację elektryczną i odgromową.

Domki parzyste znajdują się w średnim stanie technicznym, budynki nieparzyste znajdują się w stanie technicznym poniżej średniego.

Wyżej wymienione budynki nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.

Nieruchomość stanowi zwarty kompleks terenu stanowiący całość gospodarczą, o nieregularnym kształcie zbliżonym do prostokąta dający możliwość racjonalnego zagospodarowania, ogrodzona. Teren działki jest zagospodarowany – chodniki z płytek betonowych. Do nieruchomości jest doprowadzony wodociąg oraz energia elektryczna z sieci napowietrznej. Oświetlenie wewnętrzne. Na działce zlokalizowane są dwa osadniki bezodpływowe trzy komorowe.

Przez działkę nie przebiegają żadne kolidujące sieci infrastruktury technicznej.

Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie zbiornika Pogoria I” zatwierdzonym Uchwałą XXIX/488/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 października 2008r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 180, poz. 3276 z dnia 1 października 2008r., nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 11UTS -

Tereny o przeznaczeniu:

1) podstawowym: zabudowa usługowa – turystyki, sportu i rekreacji wodnej,

2) dopuszczalnym:

a) boiska sportowe i place zabaw dla dzieci,

b) gastronomia,

c) dla terenu 10UTS – zabudowa mieszkaniowa jako towarzysząca, wbudowana w obiekt usługowy,

d) obiekty małej architektury,

e) zieleń towarzysząca obiektom budowlanym,

f) drogi wewnętrzne i parkingi,

g) obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej.

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Sprzedaż w drodze przetargu
Uwagi dodatkowe

Kontakt w sprawie oferty inwestycyjnej:

Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów

Karolina Karlik

tel.: 32 295 69 90

email: kkarlik@idabrowa.pl; inwestor@idabrowa.pl

Fotografie oferty
grafika grafika grafika grafika
Drukuj
Zgłoś
Nieścisłość
Powrót
Ulica: Gwardii Ludowej  -, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Powierzchnia: 5940m2
Charakter: Zabudowana
Powierzchnia : 4525m2
Charakter : Niezabudowana
Powierzchnia : 2524m2
Charakter : Zabudowana