Oferta nr: 5626/1, 5626/2, 5626/3, 5625/1, 5625/2 k.m.13
Powierzchnia: 5733 [m2]
Forma własności: Gmina Dąbrowa Górnicza
Numer księgi wieczystej: KA1D/00040783/9
Charakter: Niezabudowana
Funkcja: Mieszkaniowa
Plan zagospodarowania: Opracowany plan zagospodarowania
Warunki zabudowy: -
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Pracownik Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Infrastruktura techniczna
Elektryczność: tak
Woda: tak
Gaz: tak
Kanalizacja: tak
Drogi główne i dojazdowe:

Dojazd do otoczenia dobry, komunikacja miejska autobusowa.

Działki nie posiadają dostępu do drogi publicznej - dojazd zapewniony bezpłatną służebnością przez działkę sąsiednią.

Inne media techniczne:

Nieruchomość nieogrodzona, nieuzbrojona - możliwość podłączenia mediów. W ulicy Rzecznej i Sosnowieckiej biegnie gazociąg, wodociąg oraz kanalizacja. Energia elektryczna z sieci napowietrznej.

Opis nieruchomości

Nieruchomość  złożona jest z następujących działek:

nr 5626/1 o powierzchni 1110 m²

nr 5626/2 o powierzchni 1031 m2

nr 5626/3 o powierzchni 1143 m²

nr 5625/1 o powierzchni 742 m²

nr 5625/2 o powierzchni 1025 m²

 

Teren płaski, o kształcie nieregularnym, kształt poszczególnych działek zbliżony do trapezu oraz prostokąta, działki wymagają niewielkich prac niwelacyjnych. Teren porośnięty rozlinnością trawiastą i krzaczastą.

Na działkach o numerach 5625/1 i 5625/2 stwierdzono przepływający z pólnocy na południe ciek wodny - teren podmokły.

Na pozostałych działkach nie stwierdzono gromadzenia się wód opadowych ani płynących.

Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny, nieruchomości położone są na terenie ozn. symb.:

24MN1 – tereny o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Sprzedaż w drodze przetargu
Uwagi dodatkowe

Osoby do kontaktu w sprawie oferty inwestycyjnej:

Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów:

Ewa Fudali-Bondel

tel.:+48 32 295 96 97

e-mail: efudali@idabrowa.pl; inwestor@idabrowa.pl

 

Karolina Karlik

tel.: +48 32 295 69 90

e-mail: kkarlik@idabrowa.pl; inwestor@idabrowa.pl

Fotografie oferty
grafika grafika grafika
Drukuj
Zgłoś
Nieścisłość
Powrót
Ulica: Rzeczna -, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Powierzchnia: 5733m2
Charakter: Niezabudowana
Powierzchnia : 5942m2
Charakter : Zabudowana
Powierzchnia : 4525m2
Charakter : Niezabudowana