Oferta nr: 5627/2, 5627/3, 5627/4, 5627/5, 5627/6 k.m. 12
Powierzchnia: 4525 [m2]
Forma własności: Gmina Dąbrowa Górnicza
Numer księgi wieczystej: KA1D/00004202/9
Charakter: Niezabudowana
Funkcja: Mieszkaniowa
Plan zagospodarowania: Opracowany plan zagospodarowania
Warunki zabudowy: -
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Pracownik Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Infrastruktura techniczna
Elektryczność: tak
Woda: tak
Gaz: tak
Kanalizacja: tak
Sieć telekomunikacyjna: tak
Sieć ciepłownicza: tak
Drogi główne i dojazdowe:

Dojazd dobry, komunikacja miejska autobusowa.

Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, dojazd zapewniony bezpłatną służebnością przez działkę sąsiednią.

Inne media techniczne:

Nieruchomość nie jest ogrodzona, ani uzbrojona - istnieje możliwość podłączenia mediów. W ulicy Rzecznej i Sosnowieckiej przebiegają sieci infrastrukturalne. Energia elektryczna z sieci napowietrznej. 

W odległości ok. 5 m od wschodniej granicy działki nr 5627/2 przebiega sieć energetyczna WN.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa, niezabudowana,  złożona z następujących działek:

nr 5627/2 o powierzchni 798 m²
nr 5527/3 o powierzchni 832 m²
nr 5527/4 o powierzchni 837 m²
nr 5527/5 o powierzchni 842 m²
nr 5527/6 o powierzchni 1216 m²

Teren płaski, o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta, działki wymagają niewielkich prac niwelacyjnych. Teren podmokły, porośnięty rozlinnością trawiastą i krzaczastą.

Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny, nieruchomości położone są na terenie ozn. symb.:

10MN1 – tereny o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Sprzedaż w drodze przetargu
Uwagi dodatkowe

Osoby do kontaktu w sprawie oferty inwestycyjnej:

Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów

Ewa Fudali-Bondel

tel.:+48 32 295 96 97

e-mail: efudali@idabrowa.pl; inwestor@idabrowa.pl

 

Karolina Karlik

tel.: +48 32 295 69 90

e-mail: kkarlik@idabrowa.pl; inwestor@idabrowa.pl

Fotografie oferty
grafika grafika grafika
Drukuj
Zgłoś
Nieścisłość
Powrót
Ulica: Grabocińska -, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Powierzchnia: 4525m2
Charakter: Niezabudowana
Powierzchnia : 1906m2
Charakter : Niezabudowana
Powierzchnia : 17373m2
Charakter : Niezabudowana