Oferta nr: Działki o nr ewid.: 5547, 5548, 5549, 5552, 5558, 5560, 5563 karta mapy 24
Powierzchnia: 17373 [m2]
Forma własności: Gmina Dąbrowa Górnicza
Numer księgi wieczystej: KA1D/00040302/4
Charakter: Niezabudowana
Funkcja: Mieszkaniowa
Plan zagospodarowania: Opracowany plan zagospodarowania
Warunki zabudowy: -
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Pracownik Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Infrastruktura techniczna
Elektryczność: tak
Woda: tak
Gaz: tak
Drogi główne i dojazdowe:

Dojazd do działek dobry, z ulicy Rudnej, lokalną drogą o nawierzchni asfaltowej, do działek droga o nawierzchni nieutwardzonej; komunikacja miejska autobusowa.

Inne media techniczne:

Działki nie są uzbrojone - istnieje możliwość przyłączenia mediów.

W ulicy Rudnej - gazociąg o średnicy 80 mm oraz wodociąg o średnicy 110 mm. Energia elektryczna z sieci napowietrznej.

Przez teren działki 5558, w północnej części przebiega napowietrzna sieć niskiego napięcia, a bezpośrednio pod nią wodociąg.

Opis nieruchomości

Nieruchomości o kształcie nieregularnym, zbliżonym do prostokąta. Teren płaski, porośnięty roślinnością krzaczastą i pojedynczymi drzewami. W pobliżu nieruchomości znajduje się podstawowa infrastruktura techniczna.

W okolicy zabudowa jednorodzinna, w promieniu 0,5 km-2 km znajduje się podstawowe zaplecze handlowo-usługowe, szkoła, osrodek zdrowia, stacja paliw, poczta.

Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w Strzemieszycach – rejon osiedli Rudna – Przełajka”, nieruchomości położone są na terenach o przeznaczeniu podstawowym pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.

Działki o numerach: 5547, 5548, 5549, 5552, 5558 częściowo mają przeznaczenie pod zieleń nieurządzoną niską, średnią i wysoką o funkcji bioklimatycznej, krajobrazowej i izolacyjnej. Na działkach 5552 i 5558 na części ustalono zakaz zmiany funkcji terenów, wznoszenia nowych obiektów kubaturowych, w tym także tymczasowych.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którymi należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Sprzedaż w drodze przetargu
Uwagi dodatkowe

Osoby do kontaktu w sprawie oferty inwestycyjnej:

Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów

Ewa Fudali-Bondel

tel.: +48 32 295 96 97

e-mail: efudali2idabrowa.pl; inwestor@idabrowa.pl

 

Karolina Karlik

tel.: +48 32 295 69 90

e-mail: kkarlik@idabrowa.pl; inwestor@idabrowa.pl

Fotografie oferty
grafika grafika
Drukuj
Zgłoś
Nieścisłość
Powrót
Ulica: Rudna -, 42-520 Dąbrowa Górnicza
Powierzchnia: 17373m2
Charakter: Niezabudowana
Powierzchnia : 5116m2
Charakter : Niezabudowana
Powierzchnia : 1116m2
Charakter : Niezabudowana