Oferta nr: Działki o nr ewid.:105/26, 105/12; karta mapy 43
Powierzchnia: 1116 [m2]
Forma własności: Gmina Dąbrowa Górnicza
Numer księgi wieczystej: KA1D/00005206/4
Charakter: Niezabudowana
Funkcja: Mieszkaniowa
Plan zagospodarowania: Opracowany plan zagospodarowania
Warunki zabudowy: -
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Pracownik Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Infrastruktura techniczna
Woda: tak
Sieć telekomunikacyjna: tak
Drogi główne i dojazdowe:

Do nieruchomości istnieje bezpośredni wjazd z ulicy Łączącej, która jest droga o nawierzchni asfaltowej, z obustronnym chodnikiem z kostki brukowej. Ulica Łącząca jest oświetlona. W pobliżu przystanek autobusowy. 

Inne media techniczne:

W rejonie południowej granicy działki przebiega sieć teletechniczna i wodociągowa z murowanymi studzienkami wodociągowymi, zasypanymi gruzem. Wszystkie istniejące przyłącza zostały odłączone.

Dysponentom poszczególnych sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do tych sieci w razie wystąpienia awarii lub prowadzonych prac remontowych.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działek o numerach: 105/26 i 105/12 o łącznej powierzchni 0,1116 ha.

Teren raczej płaski, częściowo ogrodzony. Pod powierzchnią ziemi na ok. 30 cm głębokości zachowały się fundamenty budynków mieszkalnego i gospodarczego.

Najbliższe otoczenie stanowi od zachodu i północnego zachodu zabudowa jednorodzinna, wolnostojąca, dalej jednorodzinna w szeregowej zabudowie, od wschodu zabudowa usługowa, a dalej zabudowa jednorodzinna, wolnostojąca. Od południa po drugiej strony ulicy zabudowa przemysłowo-usługowa. Podstawowe zaplecze handlowo-usługowe, szkoła podstawowa oraz gimnazjum, ośrodek zdrowia, kościół w promieniu 200mb - 1km.

Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w rejonie „Dziewiątego, Trzydziestego i Łęknic”, zatwierdzonym Uchwałą nr LXI/1185/06 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 27 września 2006 r., opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Śląskiego nr 121 z 23 października 2006 r., poz. 3441, nieruchomość położona jest na obszarze ozn. symb.: 20 MN - tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Sprzedaż w drodze przetargu
Uwagi dodatkowe

Kontakt w sprawie oferty inwestycyjnej:

Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów

Ewa Fudali - Bondel

tel.: +48 32 295 96 97

e-mail: efudali@idabrowa.pl; inwestor@idabrowa.pl

 

Karolina Karlik

tel.: +48 32 295 69 90

e-mail: kkarlik@idabrowa.pl; inwestor@idabrowa.pl

Fotografie oferty
grafika
Drukuj
Zgłoś
Nieścisłość
Powrót
Ulica: Łącząca  37 a, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Powierzchnia: 1116m2
Charakter: Niezabudowana
Powierzchnia : 1913m2
Charakter : Niezabudowana
Powierzchnia : 2254m2
Charakter : Niezabudowana