Oferta nr: Działka o nr ewid. 2602/5 karta mapy 13
Powierzchnia: 2254 [m2]
Forma własności: Gmina Dąbrowa Górnicza
Numer księgi wieczystej: KA1D/00020149/7
Charakter: Niezabudowana
Funkcja: Mieszkaniowa
Plan zagospodarowania: Opracowany plan zagospodarowania
Warunki zabudowy: -
Kontakt
Podmiot zgłaszający: Pracownik Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej
Infrastruktura techniczna
Elektryczność: tak
Woda: tak
Gaz: tak
Kanalizacja: tak
Drogi główne i dojazdowe:

Dojazd dobry, komunikacja miejska autobusowa. Dojazd do nieruchomości bezpośrednio z ul. Sosnowieckiej.

Inne media techniczne:

Nieruchomość posiada dostęp do następujących sieci infrastruktury technicznej: woda, kanalizacja, gaz i energia elektryczna.

Opis nieruchomości

Nieruchomość położona wśród niskiej zabudowy mieszkaniowej z towarzyszącymi usługami. Działka ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski. Nieruchomość nie jest ogrodzona i nie uzbrojona.

Na nieruchomości znajduje się słup energetyczny, który powoduje ograniczenie w dowolności zabudowy działki oraz infrastruktura techniczna w postaci sieci uzbrojenia podziemnego (m.in. woda). Dysponentom sieci przysługiwać będzie prawo nieodpłatnego i nieograniczonego dostępu do tych sieci w razie wystąpienia awarii lub prowadzonych prac remontowych. W pobliżu znajduje się podstawowa infrastruktura techniczna.

 

Zgodnie z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej dla terenów położonych w Strzemieszycach w rejonie Sulna, Centrum, Grabocina i Szałasowizny”, nieruchomość położona jest na terenie ozn. symb.: 

21MN1 – tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z nieuciążliwymi usługami jako funkcją uzupełniającą.

Szczegółowe warunki zagospodarowania przedmiotowej nieruchomości (w tym nakazy i zakazy) są zamieszczone w ustaleniach w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, z którym należy zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury.

Sposób udostępnienia nieruchomości
Forma nabycia: Sprzedaż w drodze przetargu
Uwagi dodatkowe

Kontakt w sprawie oferty inwestycyjnej:

Biuro Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów

Ewa Fudali - Bondel

tel.: +48 32 295 96 97

e-mail: efudali@idabrowa.pl; inwestor@idabrowa.pl

 

Karolina Karlik

tel.: +48 32 295 69 90

e-mail: kkarlik@idabrowa.pl; inwestor@idabrowa.pl

Fotografie oferty
grafika grafika grafika
Drukuj
Zgłoś
Nieścisłość
Powrót
Ulica: Sosnowiecka -, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Powierzchnia: 2254m2
Charakter: Niezabudowana
Powierzchnia : 1381m2
Charakter : Niezabudowana
Powierzchnia : 61783m2
Charakter : Niezabudowana